شیشه گری؛ میراث هزاران سال زیبایی و شکوه

لوازم و ابزار شیشه گری را بهتر بشناسیم | چه ابزارهایی به شن و سنگ جان می‌دهند؟

شیشه گری؛ میراث هزاران سال زیبایی و شکوه به هر کجای ایران که سفر کنید، با نوع متفاوتی از صنایع دستی مواجه می‌شوید. این ساخته‌های دست ا...

ادامه مطلب

کارگاه‌هایی که بلور در آن‌ها جان می‌گیرد

کارگاه بلورسازی | برای ساخت بلور در این کارگاه‌ها چه مراحلی باید طی شوند؟

کارگاه‌هایی که بلور در آن‌ها جان می‌گیرد بلورسازی از هنرهای کهن ایرانی است که امروزه هم از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. در ح...

ادامه مطلب