استاد شیشه گری ایران

استاد شیشه گری ایران از رمز و راز هنرش می گوید/ میراثی که می تواند پولساز باشد!

صراحی‌های گردن باریک و بلند همراه با جام‌های شیشه ای و تنگ‌های دسته داری که به رنگ‌ها و نقوش مختلف مزین شده همه و همه نشانگر هنر مردانی...

ادامه مطلب